logom.jpg (21931 bytes)

 

 

 
Godka Krakowska

RODO: Strona o charakterze hobbystycznym, prowadzona przez osobę fizyczną.

Będąc w podróżach w krajach słowiańskich lub stykając się z mieszkańcami Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji, Rosji, krajów b. Jugosławii, a także Serbołużyczanami ze zdziwieniem zauważyłem, że rozumiejąc Godkę Krakowską o wiele łatwiej mi się z nimi porozumieć! A także, bez większych problemów rozumieć słowo pisane w ich językach!

Ziemie dzisiejszego Województwa Małopolskiego są położone na historycznych Ziemiach Wiślan. Wiślanie zniknęli z kart historii gdzieś około X wieku. Nazwa ta została zastąpiona nazwą Krakowiacy. Nie znamy przyczyn tej zmiany, ale echa odrębności od innych regionów Polski pobrzmiewają wciąż w tradycji, kulturze, sposobie bycia a zwłaszcza w mowie, nazwanej przeze mnie "Godką Krakowską".  

Godka Krakowska należy do dialektów języka polskiego, którym posługują się już w mniejszym stopniu mieszkańcy Krakowa, natomiast jest ona ciągle żywa zwłaszcza w jego okolicach.

W godce krakowskiej występuje wiele słów, które nie występuje w języku literackim, lub może mieć również trochę inne znaczenie.

Mieszkańcy miasta Krakowa odeszli już od tej mowy, mówią w większości polskim językiem literackim, ale doskonale rozumieją Mowę Krakowską, co może świadczyć o tym, że często się z nią stykają, zwłaszcza na targowiskach i jarmarkach.


W swoich poszukiwaniach nie zajmowałem się mową Górali Podhalańskich, ponieważ słownictwo Górali jest bardzo bogate, ale inne niż w okolicach Krakowa. Obydwie te mowy różni również akcent. Krakowiacy akcentują ostatnią sylabę, natomiast w większości wyrazów Górale akcentują sylabę drugą.
Ojciec: u Krakowiaków - Łocie'c, u Górali - uO'ciec
Wujenka: u Krakowiaków - Ujno', u Górali - Uj'no,
Kraków: u Krakowiaków - Krakó'w, u Górali - Kra'ków


To co prezentuję na tej stronie internetowej stanowi efekt - teraz już prawie dwudziestoletniej -  pracy hobbystycznej i pomocy ludzi podobnych do mnie, dla których odrodzenie i kultywowanie tradycji, kultury, obyczaju i godki jest ważne .
Spotykaliśmy się z wieloma ludźmi, uczestniczyliśmy w różnego rodzaju spotkaniach osiedlowych
ale także wiejskich w promieniu ok. 70 km od Krakowa.
Do dziś (2018 rok) wspólnie zorganizowaliśmy cztery Festiwale Godki Krakowskiej w Gminie Iwanowice
oraz trzy Festiwale, których organizatorem było stowarzyszenie Bene Tibi.
Festiwali, które stały się już Świętem Wszystkich Krakowiaków.

A prezentowany na tej stronie słownik godki nie jest zamknięty.
W dalszym ciągu będziemy go uzupełniać.
Dziękuję za pomoc! Nie myślałem, że aż taki będzie odzew.
Jeśli ktoś jeszcze chciałby pomóc w jego uzupełnianiu prosimy o kontakt:   tv.wislon@gmail.com